Welkom in de praktijk van Dr. Hofman, Dr. Van Poel , Dr. Dulca en Dr. Declerck


December 2017 ging Dr. Hofman met pensioen. Bijgevolg zijn afspraken bij hem niet meer mogelijk.


Indien u online geen afspraak meer kan maken en toch een acuut probleem heeft, kan u steeds telefonisch contact opnemen met de praktijk en het secretariaat kan u dan mogelijks nog een afspraak geven.


Praktijkregels:

- Wij werken uitsluitend op afspraak. Afspraken kunnen online gemaakt worden via onze website (www.praktijknieuwebaan.be) of telefonisch (052/41.19.54)

- Meerdere mensen = meerdere afspraken. Dit om de wachttijden tot een minimum te beperken.

- Kan u uw afspraak niet nakomen, gelieve deze dan te annuleren minstens twee uur op voorhand. Zo niet, zal een consult aangerekend worden.

- Huisbezoeken worden om organisatorische redenen aangevraagd vóór 10.30u en worden tot een minimum beperkt. Huisbezoeken zijn enkel voor ernstig zieke en/of immobiele patiënten. Jonge, mobiele mensen worden verwacht naar de praktijk te komen. In de praktijk beschikt de arts over uw volledig dossier alsook over meer middelen waardoor hulp beter verstrekt kan worden. Huisbezoeken worden afgelegd wanneer het past in de agenda van de arts, maar kunnen niet op uur aangevraagd worden.

- Voorschriften en attesten: kom steeds goed voorbereid naar uw afspraak zodat u weet welke medicatie moet voorgeschreven worden/attesten moeten ingevuld worden.

- Aangezien telefoons tijdens de raadpleging heel storend zijn, zullen wij in de toekomst werken met een telefonisch halfuurtje. In dat halfuurtje kan je de arts zelf aan de lijn krijgen voor adviezen en bespreking van beeldvorming en labo's. De rest van de telefoons zal opgevangen worden door de praktijkassistente.

Telefonisch contact Dr. Van Poel

ma en di: 17.45u - 18.15u

woe en do: 8.45u - 9.15u

vrij: 13.45u - 14.15u

Telefonisch contact Dr. Dulca

je kan kaar telefonisch bereiken tijdens haar spreekuur

Telefonisch contact Dr. Declerck

ma en vrij: 16.30u - 17u

di, woe en do: 10u - 10.30u